PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Apdovanojimai

 

APDOVANOJIMAI PILAITĖS BENDRUOMENEI:

 

Žaliasis Angelas (balto marmuro skulptūrėlė) įsteigtas Lietuvos žaliųjų judėjimo. Jis teikiamas iš nemažus laimėjimus gamtosaugoje. Pilaitės bendruomenė apdovanota Žaliuoju Angelu 2003 metų pabaigoje už nuo iškirtimo išsaugotą Pilaitės mišką, kuriame turėjo būti įrengti tik turtingiesiems prieinami golfo aikštynai. Kartu tai apdovanojimas už parodytą atkaklumą ir drąsą ginant viešą interesą. Pilaitei laimėjus bylą teisme prieš Vilniaus administracijos savivaliavimą ir įstatymų nesilaikymą, kitos gyventojų bendruomenės ėmė drąsiau ginti savo teises. Jie pradėjo rengti viešas protesto akcijas, ginti savo teises teismuose. Kai kurioms iš jų taip pavyko laimėti. ir įstatymiškai apsiginti nuo valdininkijos savivaliavimo.

 

 

Žaliasis Angelas - vienas iš svarbiausių Pilaitės bendruomenės apdovanojimų. Šis Angelas budriai laiko žemyn nuleistą kalaviją ir bet kada gali jį pakelti, jeigu saujelė savanaudžių ketins pasikėsinti į visų teises.

 

Plačiau apie tai skaitykite:

"Žaliojo Angelo" laureatai: Žalioji Pilaitės bendruomenė / autorius V. Pelakauskas, laikraštis "Žalioji Lietuva", 2003, lapkritis, Nr. 19 (201), p.1-2;

Vilniaus Pilaitės bendruomenės darbai ir viltys / autorė Angelė Šarlauskienė, laikraštis "Žalioji Lietuva", 2004, vasaris, Nr. 3 (207), p.2, 3.


Taip pat esame apdovanoti

Padėkos raštu:

 

Pilaitės seniūno :

Lai ši graži tradicija - pavasario poezija Pilaitės pušynuose tęsiasi begalę metų.

Lai Jūsų žodžių melodijos kaip rytmečio rasa gaivina ir šildo žmonių širdis ir sielas.

Sėkmės Jums ir visiems.

Su pagarba

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnas Albinas Šniras

2006 05 19

*

Vilniaus mero:

Vilniaus Pilaitės bendruomenė apdovanojama už gražias iniciatyvas buitinių atliekų rūšiavime.

Vilniaus miesto savivaldybės meras Artūras Zuokas

2006 12 19

 

 

PILAITĖS BENDRUOMENĖS APDOVANOJIMAI:

 

Apdovanoti Pilaitės bendruomenės

GARBĖS RAŠTAIS:

 

Eugenijus MANELIS

 

 

už nepriekaištingai tvarkomą Martyno Mažvydo vardo mokyklą ir

maloniai joje suteikiamą prieglobstį

Pilaitės bendruomenės susibūrimams

 

Eugenijus MANELIS (gimė 1953 lapkričio 10 d. Puponių kaime Kupiškio rajone) - Vilniuje studijavo prancūzų kalbą, istoriją, baigė administravimo magistratines studijas, daugelio vadovėlių, metodinių priemonių, populiarių knygų istorijos klausimais autorius ir bendraautorius, vadovauja Pilaitėje Martyno Mažvydo vidurinei mokyklai nuo 1998 m., mokytojas ekspertas, švietimo veikėjas, 2003 m. apdovanotas šv. Kristoforo skulptūrėle už nuopelnus švietimui.

*

 

Žurnalistė

Danguolė KAVOLĖLYTĖ

viena iš pirmųjų išdrįsusiai viešu žodžiu ginti

Pilaitės gyventojų mišką

nuo naujųjų lietuvių aštraus kirvio

*

 

Dėkingi Buivydiškių

folkloriniam ansambliui

„VERDENEI“

Klestintį būvimą 20-metų.

Linkime būti ir būti...

Skambėti ir nepaliauti skambėti

Gimtose Buivydiškėse,

Kaimyninėje Pilaitėje,

Mėginančioje prisikelti

Lietuvoje...

Ir visame pasaulyje.

 

( Helmento Stanevičiaus nuotrauka)

 

Verdenė susitvėrė Buivydiškėse1 988 m. Sąjūdžio vėjuose ir nepaliaujamai su mumis,

savo artimiausias kaimynais, dosniai dalinasi neišenkančiomis probočių muzikos ir skambaus žodžio versmėmis.

Verdenė nuo pat mūsų Bendruomenės susikūrimo su mumis mūsų varguose ir džiaugsmuose.

*

 

ALBINAS BATAVIČIUS 

Už nuoširdų muzikavimą

Gimtinės kloniuose.

Už neišsenkančią meilę

Mūzoms,

Žmonėms,

T Ė V Y N E I!

 

(Jurgio Veršausko nuotrauka)

 

Albinas BATAVIČIUS (gimė 1938 m. kovo 1 d. Devynakiuose (Tauragės raj.). Muzikantas (bandonininkas), kraštotyrininkas, kelių knygų apie Žemaitiją, Tauragės kraštą autorius, Vilniaus žemaičių kultūros draugijos narys, gyvena Vilniuje, nė vieno Pilaitės kultūrinio renginio dalyvis.

 

Apie šį unikalų muzikantą daugiau galite sužinoti pažiūrėję laidą "Gyvenimo ratu: nepasiklydęs tarp dangoraižių" (pirmą kartą rodytą per LTV 1 kanalą 2009 03 01)

*

 

GINANT PILAITĖS MIŠKĄ, PAEŽERES, JUTOME KAI KURIŲ POLITIKŲ DĖMĖSĮ

IR PAGALBĄ.

KUO NUOŠIRDŽIAUSIAS MŪSŲ VISŲ JIEMS AČIŪ IR ŠI ROŽĖ:

 

 

Juozui RAISTENSKIUI:

 

 

Juozas RAISTENSKIS (gimė 1953 m. sausio 1 d. Stunžiškėje, Vitebsko srities Breslavo rajonas, Baltarusija) – gydytojas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, 1997–2000 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, Vilniaus miesto mero pavaduotojas. 2000-2004 m. Seimo narys.

*

 

Eduardui ŠABLINSKUI:

 

 

Eduardas ŠABLINSKAS(gimė 1957 m. Vilniuje), Vilniaus universitete studijavo istoriją, Teisės akademijos baigė magistrantūros studijas, dirbo santechniku suvirintojum, mokytoju, gamybos meistru,1994 m. paskirtas Vilniaus miesto Senamiesčio seniūnu, smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos pirmininkas, dalyvavo bado akcijoje prie Lietuvos Respublikos Seimo, 2000-2003 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, 2000–2004 m. Seimo narys.

*

 

Nijolei STEIBLIENEI:

 

 

Nijolė STEIBLIENĖ (gimė 1954 m. balandžio 4 d. Panevėžyje), Vilniuje studijavo žurnalistiką, rengė daugelį televizijos laidų, dviejų kadencijų (2000–2004 m. ir 2004–2008 m.) – Lietuvos Respublikos Seimo narė, įkūrė Seimo Antikorupcijos komisiją ir jai vadovavo, dirbo Nacionalinio saugumo ir gynybos, Ekonomikos, Teisės ir teisėtvarkos komitetuose, Etikos ir procedūrų komisijoje, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių Asamblėjoje.
1992 m. apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu. 2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

 

Parengė Angelė Šarlauskienė