PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Poezijos pavasariai

 

 

Poezijos pavasariai Pilaitėje turi savo priešistorę. Tai 2002 m. birželio 6 d. koncertas, vykęs Pilaitėje, Sudervėlės upelio slėnyje. Jis buvo skirtas Pilaitės miško išsaugojimui. Ši bendra Pilaitės, Karoliniškių gyventojų protesto akcija buvo gausiai palaikoma sostinės menininkų, poetų, inteligentų: koncertą vedė A. Ilginis, dalyvavo poetai: E. Ališanka, V. Braziūnas, eiles skaitė aktorius F.Jakšys, koncertavo aktorius G. Storpirštis, grupės:"Juodvarniais lakstantys", "Teatriukas", "Spider box", folklorinis Buivydiškių ansamblis "Verdenė" . Koncertas suvienijo žmones siekti gerovės visiems savo krašte. Žiniasklaida šį koncertą pavadino Dainuojančia revoliucija. Buvo tikimasi antrosios Sąjūdžio bangos Lietuvoje. Jeigu taip būtų atsitikę, gal neturėtumėme tokios ženklios valdžios krizės pačiomis įvairiausiomis prasmėmis. Kaip parodė Pilaitės gyventojų patirtis, savalaikis visuomenės įsikišimas į visiems svarbių reikalų tvarkymą buvo veiksmingas: išsaugotas miškas. Tad savalaikis Pilaitės gyventojų įsikišimas į savanaudiškus valdininkijos reikalus buvo vietoje. Tai paliudijo, kad buriantis ir siekiant visiems svarbių tikslų, žmonės yra jėga. nusiristi iki šalies krizės. Beje, žinoma, kad ir ankstesnioji Pilaitė turėjo savo maištininkus ir jų palaikytojus. Tai Pilaitės dvare anksčiau gyvenęs Vilniaus universiteto agronomijos profesorius Mykolas Fričinskis. Čia pas jį rinkdavosi caro valdžia nepatenkinta profesūra. Iš Pilaitės dvaro jis parodydavo kelią siekusiems prisijungti prie 1830-1831 metų sukilimo, nukreipto prieš carinę valdžią ir okupaciją. Labai apmaudu, kai tenka burtis kovai prieš savuosius.

 

Kartu poetai: E. Ališanka, V. Braziūnas, aktorius F. Jakšys

 

 

Akimirkos iš Vienybės prieš Vilniaus valdžios savanaudžius koncerto Pilaitėje, Sudervėlės slėnyje 2002 m. birželio 6 d.

 

 

Tradiciniai Poezijos pavasariai Pilaitėje pradėti rengti nuo 2003 m. Jų iniciatorė Pilaitės bendruomenės pirmininkė Janina Gadliauskienė. Kad tokia šventė vyktų, reikėjo parodyti atkaklumą, nes Pilaitės bendruomenės, susibūrusios kovoti už savo prigimtines teises, iniciatyvų valdininkija nepalaikė. Mažumos interesus ginanti valdininkija, ne kartą regėjusi Pilaitės gyventojų atkaklumą ginant savo prigimtines teises, baiminosi, kad kiekvienas pilaitiškių susibūrimas gali virsti į kandžias valdininkijos veiklos apnuoginimo akcijas, todėl stengdavosi, kad jos vyktų nepastebimai. Betgi pamažu Pilaitės bendruomenė parodė, kad ji moka ne tik žmones burti į kraštutines protesto akcijas, bet ir kitokios paskirties renginius: pakankamai turiningus ir prasmingus. Šiuo metu Pilaitė be poezijos pavasario renginių, kurie vyksta pavasarį nuo iškirtimo išsaugotoje miško laukymėje prie girininko Vytauto Dabriškos namų, nebeįsivaizduojama, pastaruoju metu netgi iš valdininkijos sulaukė nors ir palyginti menko finansinės paramos, nes laimėjo tam organizuojamus konkursus. Be atlygio į šiuos renginius yra įsitraukęs nė vienas meno kolektyvas. Tai Holistinis teatras S iš Šiaulių (2004 m.,vadovė Zita Vilutytė, kompozitorius Gediminas Dapkevičius); Vilniaus klubas "Gyvieji namai" (2008 m., vadovas Ričardas Kairaitis). Pastoviai Pilaitės renginiuose labdaringai dalyvauja žinomas kino, teatro ir televizijos aktorius, bardas Giedrius Arbačiauskas. Nė viena Poezijos pavasario šventė neapsiėjo be mūsų artimiausių kaimynų folklorinio ansamblio "Verdenė" iš Buivydiškių (ansamblis susikūrė 1988 m., dabartinė vadovė Rasa Kauzonaitė) pagalbos. Pilaitės bendruomenė Pilaitės miške rengiamos Poezijos pavasariui skirtas šventės esti teminės: svarbiomis krašto ir mūsų mikrorajono aktualijomis. Ta proga nuo 2004 m. yra išleidžiamas Pilaitės moksleivių ir suaugusių poezijos ir miniatiūrų rinkinys „Pilaitės giesmininkai". Nuo 2008 m. jame pradėti skelbti ir šventėje talkinančių menininkų kūriniai bei prijaučiančiųjų pilietiškai Pilaitės bendruomenės dvasiai.

 

Šiuose renginiuose noriai dalyvauja visos Lietuvos poezijos korifėjai ir nepralenkiami eiliuoto žodžio skaitovai. Kai kurie čia poeziją skaitė paskutinį kartą: 2007 m. aktorius Laimonas Noreika, o 2008 m. poetas Sigitas Geda. Jie mūsų Poezijos paukštės pamėgtą miško laukymę sušildė savo širdimimi, paaukota mūsų visų kaip tautos ženkliam išlikimo pamatui - sparnuotam žodžiui, kuris netikėtai suplasnoja ir išskleidęs sparnus pranyksta po savimi palikdamas keistą jaudulį, verčiantį pajusti savąją dvasios gyvastį, be kurios žmogus, kaip nuo laiko naštos sukrešęs kelmas: ant kurio nenori atsisėsti net nuo ilgo keliavimo pavargęs prašalietis.

 

Pilaitės Poezijos pavasarių svečiai, kurie neišblės iš mūsų atminties

 

2007 m. eiles skaito Laimonas Noreika (1926-2007)

 

 

2008 m. eiles skaitos Sigitas Geda (1943- 2008)

 

 

 

Žmogus ne tik duona sotus, o ypač, kai tos duonos įvairiausios pertvarkos metu ne per daugiausia, tada kultūros dalykai nueina į antrą planą. Norėdami, kad taip neatsitiktų, būrėme Pilaitėje ir svetur kuriančius žmonės pamuzikuoti, padainuoti, pašokti, pavaidinti, o pagal išgales kai kuriems pamokėjome, kad prisidurtų prie duonos.

 

Tapo tradicija kiekvienais metais rudenį ar per Adventą, prieš Kalėdas, sukviesti Pilaitės žmones apsitarti, kaip gyvensime kitais metais, ką mėginsime nuveikti, parodyti ką nuveikėme per nueinančius metus. Kad tokie susitikimai būtų įvairesni ir šiltesni, kvietėme įvairiausio žanro menininkus.

 

2003 metai:

 

Tai buvo pirmasis Poezijos pavasaris Pilaitėje. Į jį pasikviesti Pilaitės bendruomenės pilietinių protesto akcijų bendražygiai: Buivydiškių folklorinis ansamblis "Verdenė". Šventės metu savo eilėraščius skaitė paskutinis Lietuvos politinis tremtinys, poetas, publicistas, Atkuriamojo Seimo deputatas Gintautas Iešmantas, poetai: Aldona Veščiūnaitė, Domantas Razauskas, Ingrida Narbutaitė, Julius Žėkas, savo eiles skaitė Pilaitės Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos mokinė Aistė Sereičikaitė, smuiku griežė Balio Dvariono muzikos mokyklos mokinės: Giedrė Nesenaitė ir Milda Meškauskaitė (vadovė – Jurga Nemanienė).

 

Akimirkos iš 2003 m. Poezijos pavasario Pilaitėje

 

 

2004 metai:

 

2004 m. Poezijos pavasaris Pilaitėje buvo skirtas lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti. Jo metu pristatytas pirmasis Pilaitiečių poezijos ir miniatiūrų rinkinys "Pilaitės giesmininkai". Renginio metu pasirodė Šiaulių holistinis teatras S (vadovė Z. Vilutytė, kompozitorius G. Dapkevičius). Šio teatro pasirodymas sužavėjo Pilaitės gyventojus ir jų svečius. Joje dalyvavo poetai iš svetur : Gediminas Kajėnas, Voldemaras Kukulas, Juozas Marcinkevičius, Vacys Reimeris, Julius Žėkas. Aktoriaus, bardo Giedriaus Arbačiausko teatralizuotai pristatyta Pilaitiškių kūryba nė kuo nenusileido krašte pripažintų poetų kūrybai.

 

Akimirkos iš 2004 m. Poezijos pavasario Pilaitėje

 

 

Akimirkos iš 2004 m. Poezijos pavasario Pilaitėje

 

 

Akimirkos iš 2004 m. Poezijos pavasario Pilaitėje

 

 

2005 metai:

 

Šis poezijos pavasaris buvo skirtas prisiminti, iš kur esame kilę. Kas buvo mūsų protėviai? Kuo jie tikėjo? ir kuo buvo stiprūs? Ko mes galėtumėme iš jų pasimokyti? O turime ko pasimokyti. Pirmiausia, nepamiršti, kad mes viena iš skaitlingiausių baltų genčių, kurios nelepino istorijos vėjai. Bet išlikome su savo archaiškiausia šnekta, tradicijomis, meile gamtai, gimtajam žodžiui, net tam nekaimyniškam kaimynui nei iš kairės nei iš dešinės, nes eiliavome, dainavome, šokome, dirbome ir kitiems netrukdėme dirbti. Dirbome nuo ryto iki vakaro, tad niekada niekam neprasiskolinome. Ką išsikasėme, tą ir sulesėme. Šventėje dalyvavo rašytojos, poetės: Eglė Juodvalkė, Vitalija Bogutaitė, Renata Šerelytė, Jurgita Butkytė ir literatūros kritikas iš išeivijos Kęstutis Keblys. Šventėje dainuojamąją poeziją atliko Lietuvos muzikos akademijos studentai: Jonas Sakalauskas, Agnė Sabulytė, Indrė Tamsonaitė, Simona Žilinskaitė. Taip pat pristatyta dr. A. Šarlauskienės sudaryta Pilaitės gyventojų poezijos ir miniatiūrų rinktinė „Pilaitės giesmininkai` 2“. Savo kūrybą skaitė Pilaitės gyventojai: Karolina Biekšaitė-Jezerska, Danutė Makuškienė, Lida Tamulevičienė, Jonas Kazlauskas, Vladislavas Užpolevičius; Martyno Mažvydo mokyklos literatės: Eglė Baliutavičiūtė, Miglė Kirklytė, Žyginta Launagaitė, Aistė Sereičikaitė.

 

Akimirkos iš 2005 m. Poezijos pavasario Pilaitėje

 

 

2006 metai:


Trumpai apie Pilaitės bendruomenės surengtą Poezijos pavasarį`2006 šventę, skirtą grafaitės kariūnės Emilijos Pliaterytės 200 -osioms gimimo metinėms.

 

Šventės kredo – tikro pilietiškumo gaivinimas dėka gražių pavyzdžių, eilių ir dainų. O tokio pilietiškumo nemarus pavyzdys - Emilija Pliaterytė. Todėl tarptautinis 42-asis Poezijos pavasario renginys Pilaitėje, kurį parėmė Vilniaus savivaldybė, buvo skirtas 1830-1831 m. lietuvių ir lenkų sukilimo prieš carinę Rusiją pulko vadės grafaitės E. Pliaterytės, dar vadinamos lietuvių ir lenkų Žana D`Ark, 200-osioms gimimo metinėms. Rusija buvo uzurpavusi Abiejų Tautų valstybę ir ją, kaip po tokią, panaikinusi.

 

Nors oras nelepino, retsykiais prapliupdavo lietus, prie girininko Vytauto Dabriškos namo į puikaus pavasarinio grožio laukymę gausiai rinkosi Pilaitės gyventojai ir svečiai. Skambant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų Kamerinio orkestro muzikai, atliekamai Žibutės Valkaitytės, Zbignev Levickij ir Andžej Pileckij, buvo uždegtas šventės aukuras. Apie renginio atidarymą paskelbė Pilaitės bendruomenės pirmininkė Janina Gadliauskienė, kuri, beje, prieš keturis metus šį renginį ir inicijavo. Pilaitės seniūnijos atstovė Rasa Ražanskienė perskaitė seniūno Albino Šniro padėką, kurioje padėkota Pilaitės bendruomenei už tokio renginio iniciatyvą ir palinkėta ją toliau tęsti. Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos atstovė Arūnė Taunytė pasidžiaugė, kad šių metų Poezijos pavasario renginys Pilaitėje skirtas šios karžygės atminimui ir apgailestavo, kad tokio masto asmenybė, kaip E. Pliaterytė, tapusi romantišku ir neblėstančiu žmonių atmintyje pilietiškumo simboliu, per menkai populiarinama valstybiniu lygmeniu. Toliau sekė Pilaitės bardės Vandos Sakalauskienės E. Pliaterytei sukurto eilėraščio pristatymas. Jį deklamavo V. Sakalauskienės dukra Elena, skambant jos sūnaus Jono, profesionalaus muziko eilėms sukurtai melodijai. Eilėraštyje - šių dienų socialinės, etinės ir politinės negerovės, dergiančios lietuvių tautos nelengvai iškovotos laisvės vardą ir temdančios tikros demokratinės visuomenės sukūrimo viziją. Jame skambėjo raginimas karžygei E. Pliaterytei vesti pulkus ne prieš svetimą, kaip prieš 200 metų, o dabar ir prieš savo ne iš gero raugo besipučiančią imperiją.

 

Eilių paskaityti buvo pakviesta neseniai į Lietuvą, Pilaitę, sugrįžusi gyventi garbaus amžiaus politinė kalinė Karolina Biekšaitė-Jezerska. Ji išraiškingai deklamavo keliolikos posmelių eilėraštį “Kovoms už laisvę”. Skambėjo ir kitos pilaitiškės, tautinių giesmių atlikėjos Irenos Bražėnaitės, kurią ne kartą girdėjome iš laisvos Sajūdžio radijo stoties, kai valstybinis radijas buvo okupuotas sovietinės armijos, balsas. Jos atlikti kūriniai buvo skirti E. Pliaterytei ir sukilėliams. Prie I. Bražėnaitės giesmių puikiai derėjo Stasio Kuodzevičius, politinio kalinio, neseniai grįžusio gyventi į Lietuvą, eilės.

 

Skaityti savo kūrybos buvo pakviestos viešnios poetės: Marytė Kontrimaitė, Meilė Kudarauskaitė, Paulina Žemgulytė. Su jomis į Pilaitę atvykęs daugelyje pasaulio šalių koncertavęs Lietuvos filharmonijos solistas Danielius Sadauskas atliko nuotaikingas dainas apie oželį (jis revoliucionieriaus maištininko simbolis) ir bobutės rūpesčius dėl oželio ošiančių pušų pašonėje – originaliausioje salėje.

 

Buvo pristatytas Pilaitės gyventojų kūrybos trečiasis almanachas, pavadintas”Pilaitės giesmininkai”, kuris specialiai išleidžiamas vietos Poezijos pavasario šventei. Jame netoli pusšimčio Pilaitės gyventojų, nuo septynerių ir daugiau nei aštuoniasdešimt metų amžiaus, eilės, miniatiūros lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Almanacho sudarytoja Angelė Šarlauskienė pasidžiaugė, kad auga Pilaitės giesmininkų gretos ir apimtis puslapiais. Po almanacho pristatymo, atėję į šventę galėjo pasiklausyti ir kitų Pilaitės giesmininkų. Viena iš jų, Dalia Tarailienė, kuri vedė šį renginį, savo ir kitų eiles paversdavo puikiomis giesmėmis, kurias lydėjo Kamerinio orkestro artistų atliekama muzika.

Renginį baigė, folklorinis ansamblis “Verdenė” iš Buivydiškių, kaimiško Vilniaus rajono, esančio Pilaitės kaimynystėje. Jo atstovai praeityje pilaitiškiams ne kartą dainomis pagelbėję piketuose, nukreiptuose prieš miško, kuriame ir vyko šis renginys, iškirtimo golfo aikštynams įrengti, ir dabar buvo nepamainomi. Jie smagiai dainavo ir šokdino svečius poetus, dainininkus ir vietinius giesmininkus.

 

Į Poezijos pavasario šventę Pilaitėn atvykęs Lietuvoje šaknis beleidžiantis, gimęs ir gyvenęs Lenkijoje Simono Daukanto giminaitis, turintis aristokratų kraujo, ponas Gerardas, buvo maloniai nustebintas jos mastų ir geros organizacijos. Apgailestavo, kad jo gyvenamosiose Justiniškėse, kitoje pilaitiškių kaimynystėje, inteligentai nieko panašaus nerengia.

 

Daugiau apie šį renginį galite pasiskaityti laikraščiuose: "Žalioji Lietuva" (2006, Nr.11(259): "Vilniaus miškuose - eilės Emilijai Pliaterytei" ir "Lietuvos žinios" straipsnių autorė A. Šarlauskienė

 

Akimirkos iš 2006 m. Poezijos pavasario Pilaitėje

 

 

2007 metai:

 

Šio pavasario metu prisiminėme savo baltiškąsias meilės globėjas: dievaitę Mildą, savo nemarias įkvėpimą dovanojančias žvaigždeles: Aušrinę ir Vakarinę ir tuos žmones, kurie šių didingųjų sparnus auginančių gražuolių apdovanoti troškimu mylėti mylėti ir iš meilės tarnauti artimui, Tėvynei, Pasauliui. Gal neatitiktinai į šią šventę susirinko tiek daug poetų iš kitur. Jiems šio Pilaitės poezijos pavasario šventė pasirodė labai artima. Joje pasirodė Pilaitiškė romansų atlikėja vokalo dėstytoja Vida Valuckienė, ir, žinoma, moterų ansamblis " Juodosios Rožės", kurios dainavo dainas širdžiai, kai meilės sužeista širdis, nesulaukusi atsako iš širdies, kurią beprotiškai myli, kraujuoja. Neapsieta ir be Pilaitės bardės Vandos Sakalauskienė ilgesingų romansų, kuriuos lydėjo sielą kirbinanti Jos sūnaus Jono Sakalausko muzika.

 

Kartu su moterų vokalo grupe "JUODOSIOS ROŽĖS" (nuotrauka J. Šarlausko)

 

 

Rašytojas Mykolas SLUCKIS skaitė savo meilės lyriką (nuotrauka J. Šarlausko)

 

 

Poezijos gerbėjai (nuotrauka J. Šarlausko)

 

 

2008 metai:

 

Šis poezijos pavasaris buvo skirtas išgyvenimo netikėtai pasitraukus maestro Vytautui KERNAGIUI - Dainuojamosios poezijos pradininkui ir kartu visiems nevaržomos dvasioms disidentams, kuriems pilkas ir sotus gyvenimas ne gyvenimo kredo. Pati šventė pavadinta "Skamba žodžiai prie Ąžuolo seno". Juo gali tapti kiekvienas, kuris yra stiprus ir prie kurio galima atsiremti, kai pasijauti silpnas, pavargęs, pasiklydęs ir nežinantis kelio. Tokiu Ąžuolu pelnytai gali būti laikomas maestro Vytautas Kernagis ir į į ji panašūs, kurių gyvenimo kredo - ieškojimai ir atradimai. Į šventę atėjo poetai Dalia SAUKAITYTĖ, Sigitas GEDA, Marcelijus MARTINAITIS. Jų eilės buvo mėgiamos Maestro. Kartu šis Poezijos pavasaris Pilaitėje buvo skitas ir SĄJŪDŽIO 20-osioms gimimo metinėms paminėti. Manoma, kad Pilaitės bendruomenė 2002 m. vos nesukėlė antrosios DAinuojamosios revoliucijos bangos. 2003 m. birželio d. 6 d. Pilaitės platesnėje miško laukymėje rinkosi savo krašto likimui neabejingi dainiai, aktoriai inteligentija ir Pilaitės ir Karoliniškių žmonės, pasiryžę sustabdyti brutualų didžiojo verslo brovimąsi į visiems reikalingą gamtos grožį.. Gal ir blogai, kad ši banga neįsiliejo į pakartotinį Sąjūdį, kuris būtų nukreiptas prieš savo kraujo okupantus, kuriems sava gerovė aukščiau visų gerovės ir išlikimo. Ar ne tokio godulio ir neatsakingumo sunkmečio rezultatus ragauja visas pasaulis, Europa ir Lietuva.

 

Aktorius ir bardas Giedrius Arbačiauskas 2008 m. Poezijos pavasario šventėje Pilaitėje atliko maestro Vytautui Kernagiui ir jo bendražygiams, bendraminčiams skirtas eiles (J. Šarlausko nuotrauka)

 

 

Vilniaus klubas "Gyvieji namai" į grupę būrį suėjo visai neseniai, bet jau spėjo pasidarbuoti visai Lietuvai: surengė ne vieną kalendorinę šventę, suorganizavo ne vieną bardų maršą per Lietuvą, išsileido du savo muzikos ir dainų albumus: "Riedanti saulė", "Dainynėlis", kūrybos almanachą "Išgirsk savo širdį". Šventės dalyviai buvo sužavėti šio kolektyvo pasirodymu. Jų dainose, kurioms eiles ir žodžius jie patys sukūrė, amžinosios būties problemos: meilė artimui, aplinkai, Dievui ir, žinoma, Tėvynei su gyvaisiais namais, kuriuose visiems būtų jauku. (J. Šarlausko nuotrauka)

 

 

Jaunoji debiutantė iš Pilaitės Mykolė KASPERAVIČIŪTĖ  rinktinėje "Skamba žodžiai prie ąžuolo seno" susipažįsta su savo kūryba (J. Šarlausko nuotrauka)

 

 

2009 metai:

 

Surengta septintoji iš eilės "Poezijos pavasario šventė`2009" Pilaitės miškelyje. Ji skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti. Šventėje dalyvavo aktorius-bardas Giedrius Arbačiauskas, aktorė Lilija Žadeikytė, poetai-svečiai: Arvydas Genys, Ineza Juzefa Janonė, Jonas Kalinauskas, Ramutė Skučaitė, Jolanta Sereikaitė. Su Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirta programa pasirodė Buivydiškių folklorinis ansamblis "Verdenė" (vadovė Rasa Kauzonaitė), Vilniaus klubas "Gyvieji namai" (vadovas Ričardas Kairaitis): ištrauką apie Mažąją Lietuvą (iš 2009 02 02 rodyto Lietuvos vardo tūkstantmečiui renginio mokykloje) rodė pagrindinės bendrojo lavinimo Krikščioniškos mokyklos Pilaitėje mokiniai (vadovė, mokytoja Jolanta Janutėnienė). Poetinę-bardinę programą pristatė Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos vyresniųjų klasių muzikinė vokalo grupė (vadovė Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė); pristatyta Pilaitės gyventojų ir jos bičiulių poezijos ir miniatiūrų rinktinė "Lietuva! Tavo vardas mano širdy!". Savo kūrybą skaitė Pilaitės gyventojai: Karolina Biekšaitė-Jezerska, Irena Matulevič, Lida Tamulevičienė, Dalia Tarailienė, iš Pilaitės bičiulių - Antanas Vilius Raupelis (Buivydiškės). Šventę vedė Dalia Tarailienė.

 

Bendra nuotrauka (nuotrauka J. Šarlausko)

 

 

Krikščioniškos mokyklos Pilaitėje pasirodymas skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui (nuotrauka J. Šarlausko)

 

 

Pilaitės Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos vokalinės grupės atstovai (nuotrauka J. Šarlausko)

 

 

Debiutantas iš Pilaitės vidurinės mokyklos Aleksandras Bubnys (nuotrauka J. Šarlausko)

 

 

 

Parengė Angelė Šarlauskienė