PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Mes medijoje

 

PILAITIŠKIAI APIE MUS:

 

Trumpa Vilniaus Pilaitės bendruomenės istorija. Nuo 2002 metų vasaros sostinėje aktyviai darbuojasi Vilniaus Pilaitės gyventojų bendruomenė. Ji įsikūrė savo iniciatyva. Susiburti paskatino grėsmė prarasti greta esančią žaliąją rekreacinę zoną su apsauginės paskirties mišku, viso miesto gyventojų pamėgtą Salotės ežero pakrantę, viešai prieinamą Pilaitės piliakalnį. Jų vietoje turėjo atsirasti golfo aikštynai su statiniais. Ginant šį savo ir kitų vilniečių viešą interesą teko surengti daugelį teisinėmis priemonėmis grindžiamų akcijų. 2002 m. šios bendruomenės Pilaitės miške įkvėpta masinė pilietinio susitelkimo akcija, dalyvaujant ženkliems Lietuvos menininkams, prilyginta antrajai Sąjūdžio bangai. Šios bendruomenės pastangas, siekiant atsikovoti prarandamą žaliąją rekreacinę zoną, vainikavo pergalė. Pilaitės bendruomenė su kitomis panašiomis bendruomenėmis pasidalino tokios kovos patirtimi leidinyje „Teisė gyventi ekologiškoje darnioje ir demokratinėje aplinkoje“ (autoriai: A. Šarlauskienė. J. Gadliauskienė, V. Pelakauskas)

 

Netrukus ši bendruomenė tapo tikro pilietiškumo pavyzdžiu ne tik sostinėje, bet ir visoje Lietuvoje. Sostinėje Pilaitės bendruomenės pavyzdžiu aktyviau viena po kitos savo iniciatyva ėmė kurtis tokios bendruomenės gyvybiškai svarbioms reikmėms ginti, jos susibūrė ir ėmė viena kitai talkinti kovojant už visiems svarbius sprendimus. Tai paskatino prie Vilniaus savivaldybės bei jos seniūnijų įsikurti visuomeninėms gyventojų komisijoms, taryboms aktualiais gyventojų gyvenamosios aplinkos ir geresnės gyvenimo kokybės klausimais. Pilaitės bendruomenės nariai tapo jų ir įvairių televizijos, radijo laidų, konferencijų, forumų įkvėpėjais ir dalyviais. Siekiant įtakoti šiuolaikiškas ekologines ir demokratines nuostatas tenkinančio rajono infrastruktūros kūrimą, Pilaitės bendruomenei teko atsigręžti į rajono praeitį, išanalizuoti dabartį ir pasvarstyti apie ateitį. Tuo tikslu ji parengė ir išleido leidinį, kuriame apžvelgta Pilaitės praeitis, įvertinta dabartis, remiantis sociologiniais Pilaitės gyventojų reikmių tyrimais paprognozuota ateitis. Ištraukos iš leidinio: "Pilaitė: praeitis dabartis, ateitis", autorė A. Šarlauskienė

 

Pilaitės bendruomenė inicijavo ne vieną projektą paramai gauti, skirtą pačioms įvairiausioms šio rajono gyventojų reikmėms. Ji kėlė vietinės televizijos ir spaudos tikslingumo klausimą, sprendė viešos bibliotekos, vyresnio amžiaus gyventojams nemoko interneto įsteigimo ir jų kompiuterinio švietimo problemą; inicijavo ar palaikė bendrapilietines akcijose saugant Vilniaus paveldą, gerinant jo ekologinę padėtį, sprendžiant transporto problemas. Ši bendruomenė pastoviai organizuoja talkas švarinant gyvenamąją aplinką. Ji buvo viena iš pirmųjų skatinusių buitinių atliekų rūšiavimą. Kadangi Pilaitėje, skirtingai nei senuose rajonuose, nesusiformavusi kultūros įstaigų infrastruktūra, ši bendruomenė kasmet rengia Poezijos pavasario temines šventes pilietinių, istorinių aktualijų šviesoje, kuriose noriai dalyvauja Vilniaus poetai, muzikai, meno kolektyvai. Šia proga išleidžiama tęstinė Pilaitės gyventojų poezijos rinktinė „Pilaitės giesmininkai“. Kasmet rengiamos Užgavėnės, į jas nepamirštama pasikviesti artimiausių kaimynų ir jų meno kolektyvų.Tradiciniu tapo adventinio koncerto Martyno Mažvydo mokykloje mažas pajamas turintiems Pilaitės gyventojams organizavimas. Čia taip pat pastoviai kviečiamas vaidinti „Senjorų teatras“. Dar daug svarbių Pilaitės bendruomenės inicijuotų renginių ir akcijų būtų galima minėti ir minėti, tęsti jos nuveiktų darbų sąrašą.

 

Leidiniai, skirti Poezijos pavasariui Pilaitėje:

Pilaitės giesmininkai`1 /2004 m.

Pilaitės giesmininkai`2 /2005 m.

Pilaitės giesmininkai`3 /2006 m.

Pilaitės giesmininkai`4 /2007 m.

Skamba žodžiai prie Ąžuolo seno /2008 m.

Lietuva! Tavo vardas mano širdy! /2009 m.

Mes vienos girios medžiai /2010 m.

 

Publikacijos Pilaitės bendruomenės aktualijomis:

 

Parengė Angelė Šarlauskienė