PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Pilaitės liaudies teatras

 

VAKARONĖS, SPEKTAKLIAI, KONCERTAI, RENGINIAI

 

Žmogus ne tik duona sotus, o ypač, kai tos duonos įvairiausios pertvarkos metu ne per daugiausia, tada kultūros dalykai nueina į antrą planą. Norėdami, kad taip neatsitiktų, būrėme Pilaitėje ir svetur kuriančius žmonės pamuzikuoti, padainuoti, pašokti, pavaidinti, o pagal išgales kai kuriems pamokėjome, kad prisidurtų prie duonos.

 

Tapo tradicija kiekvienais metais rudenį ar per Adventą, prieš Kalėdas, sukviesti Pilaitės žmones apsitarti, kaip gyvensime kitais metais, ką mėginsime nuveikti, parodyti ką nuveikėme per nueinančius metus. Kad tokie susitikimai būtų įvairesni ir šiltesni, kvietėme įvairiausio žanro menininkus.

 

 

 

Pilaitės bendruomenės susibūrimų metu Pilaitės Martyno Mažvydo mokyklos aktų salėje ne kartą rodyti spektakliai:

 

Pats pirmasis 2002 m. buvo monospektaklis "Vaižgantas" pagal K. Ostrausko pjesę, kuriame vaidino F. Jakšys.

 

 

Vėliau čia spektaklius rodė Vilniaus Senjorų teatras:

 

2002-10-29 rodytas spektaklis „Prieš srovę“ (apie ekskomunikuotą giesmininką kunigą Antaną Strazdą arba kaip jį malonybiniai liaudis vadino Strazdeliu) pagal K. Ostrausko pjesę (režisieriai F. Jakšys ir P. Likša). Spektaklio metu vaidino folklorinis ansamblis „Jorė“.

 

2004-12-03 rodytas spektaklis „Balys iš Baibokų“ (apie rašytoją, profesorių Balį Sruogą), skirtą sruogistui Algiui Samulioniui atminti, pagal K. Ostrausko pjesę (režisierius F. Jakšys).

 

2006-12-02 rodytas spektaklis „Pirmasis prizas“ pagal J. Petrulio pjesę (režisierius F. Jakšys).

 

 

Galiausiai Pilaitėje Pilaitės bendruomenės iniciatyva 2008 m. pabaigoje po Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos stogu gimė PILAITĖS LIAUDIES TEATRAS.


Šis teatras neturės konkretaus direktoriaus, scenaristo, režisieriaus. Remsime kiekvieno Pilaitiškio teatralines užmačias, jeigu jos pasirodys vertos. Tad šio įsikūrusio teatro direktoriumi, scenaristu, režisieriumi ir aktoriais galite būti kiekvienas, žinoma, jeigu pajėgus susidoroti su tokiomis pareigomis. 


PIRMOJI PREMJERA "VARPO GAUSMAS"

 

2008-12-15 Tik įsikūręs Pilaitės liaudies teatras 2008 m. gruodžio 15 d. pakvietė Pilaitės gyventojus ir jų artimiausius kaimynus, Vilniaus savivaldybės, Lietuvos Seimo atstovus į pirmąjį savo spektaklį-premjerą „Varpo gausmas" (režisierė visuomenės veikėja Dalia Tarailienė). Spektaklis skirtas lietuvio tautos patriarcho Vinco Kudirkos 150-osioms gimimo metinėms ir jo sukurtos tautinės giesmės 110-osioms metinėms. Vincą Kudirką vaidino Lietuvos nusipelnęs aktorius ir režisierius Ferdinandas Jakšys. Gyvai patriarcho giesmes atliko nusipelnęs Lietuvos artistas, dainininkas Danielius Sadauskas. Spektaklyje dalyvavo Martyno Mažvydo mokyklos mokinukai (vadovė mokytoja Audronė Lašinskienė), Buivydiškių folklorinio ansamblio "Verdenė" nariai, ilgametis Pilaitės viceseniūnas Vladislavas Užpolevičius.

 

 

Prieš spektaklį

 

 

 

 

Per spektaklį:

 

 

 

 

Po spektaklio:

 

Premjera džiaugėsi ir joje dalyvavusi Lietuvos Seimo narė Danutė Bekintienė

 

Plačiau apie šį spektaklį skaitykite:

Pilaitė prisiminė klasiką : bendruomenės iniciatyva Pilaitės mikrorajono Martyno Mažvydo mokykloje atgimė tautos žadintojo Vinco Kudirkos žodis [Vilnius] / Ingrida Mačėnė // Vilniaus diena. - 2008, gruod. 16, p. 3.
Pamąstymai pasitinkant Tūkstantmetį / Angelė Šarlauskienė / / Žalioji Lietuva, - 2008, gruodis, Nr, 22 (314), p.10-11.

 

ANTROJI PREMJERA: Mini poetinis spektaklis „Žodis Lietuva sieloje ir lūpose“

 

2009-09-25 Pilaitės Martyno Mažvydo mokyklos aktų salėje vyko pilaitiškės liaudies poetės, tautodailininkės, politinės kalinės ir tremtinės Karolinos Biekšaitės- Jezerskos jubiliejinis kūrybos vakaras. Jo metu rodytas Pilaitės liaudies teatro poetinis mini spektaklis pagal „Pilaitės bendruomenės leidyklos“ išleistą K. Biekšaitės-Jezerskos eilėraščių rinktinę „Žodis Lietuva sieloje ir lūpose“ (režisierė Dalia Tarailienė, scenaristė A. Šarlauskienė, vaidino: Janina Gadliauskienė, Angelė Šarlauskienė, Pilaitės vidurinės mokyklos šeštokė Sonata ir Dalia Tarailienė). Poetės eiles skaitė Vilniaus miesto tarybos narė ir aktorė Violeta Padolskaitė, jas dainavo liaudies ir tremtinių dainų atlikėja dainininkė, Pilaitės bendruomenės narė, Irena Bražėnaitė. Pilaitės dienos centro folklorinis ansamblis „Pilaitė“ (vadovė Vaiva Klovaitė) parodė muzikinę programėlę. Vakaro metu buvo prisiminti mūsų krašto ir Pilaitės politiniai kaliniai ir tremtiniai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaizdai iš Karolinos Biekšaitės-Jezerskos jubiliejinio kūrybos vakaro

 

Jubiliatę sveikina buvęs Pilaitės ilgametis viceseniūnas V. Užpolevičius

 

 

Jubiliatę su 85-čiu pagerbia Pilaitės bendruomenės atstovai užrišdami juostą

 

 

Liaudies poetės Karolinos Biekšaitės-Jezerskos autografo ant jos eilėraščių rinktinės "Žodis Lietuva sieloje ir lūpose", kurią išleido "Pilaitės bendruomenės leidykla", išsirikiavo eilė jos talento gerbėjų.

 

 

TREČIOJI, JAU DIDŽIOJI, PREMJERA: Epinė drama "Mano vardas LIETUVA"

 

2010-04-11 Pilaitės Martyno Mažvydo mokyklos aktų salėje įvyko epinės dramos "Mano vardas LIETUVA" (Moterys Lietuvos istorijoje) I-oji premjera skirta Respublikos Nepriklausomybės atstatymo 20-mečiui, Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti ir Naujam Lietuvos tūkstantmečiui pradėti.

*

Premjera prasidėjo tylos minute pagerbiant didžiąją Lenkijos netektį - 2010 04 10 Rusijoje prie Smolensko dėl lėktuvo katastrofos žuvusius politikus, intelektualus, mokslininkus, kurie vyko į Katynės tragedijos vietą pagerbti čia Antrojo pasaulinio karo metais nužudytų savo tautos kariškių. Spektaklio metu buvo deginamos žvakės.

*

Scenarijaus autorė ir režisierė DALIA TARAILIENĖ 

 

Užfiksuotos akimirkos:

(užfiksavo J. Šarlauskas)

 

Iš kairės į dešinę Loreta Asinavičiūtė, Ieva Simonaitytė, Marija Gimbutienė, Emilija Pliaterytė, Gražina, LIETUVA, Salomėja Nėris, Barbora Radvilaitė, Gabrielė-Marija Petkevičaitė-Bitė, Julija Žemaitė, Šatrijos Ragana ir Laiko tėkmė - moksleivė Živilė Čerškutė

 

 

Centre LIETUVOS vaidmens atlikėja, šio spektaklio scenaristė ir režisierė Dalia Tarailienė

 

 

Žiūrovai galėjo pabendrauti su Lietuvos istorijai garsių moterų vaidmenų atlikėjomis: LIETUVA, Barbora Radvilaite, Salomėja Nėrimi, Gabriele-Marija Petkevičaite-Bite ...

 

 

Naugarduko kunigaikštienė, Lydos kunigaikštytė GRAŽINA (vaidina istorijos mokytoja Jolanta Janutėnienė)

 

 

Lietuvos ir Lenkijos karalienė, kilusi ne iš karalių giminės BARBORA RADVILAITĖ (vaidina Nacionalinio teatro aktorė Diana Valiušaitienė)

 

 

Lietuvos ir Lenkijos ŽANA D`ARK - grafaitė ir 1831-1832 m. sukilimo vadė EMILIJA PLIATERYTĖ (vaidina pradinių klasių mokytoja Rūta Zmejauskienė)

 

 

Rašytojos: ŠATRIJOS RAGANA (Laisvė Pelakauskaitė - II kurso teorinės fizikos studentė), MARIJA-GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ (Birutė Serapinienė - vokalistė), JULIJA ŽEMAITĖ (Janina Ursache -technologė)

 

 

IEVA SIMONAITYTĖ Lietuvininkų teisių per plunksną gynėja, rašytoja, kilusi iš Mažosios Lietuvos (vaidina Genutė Baranauskienė - lietuvininkė, inžinierė, I. Simonaitytės talento gerbėja)

 

 

SALOMĖJA NĖRIS Didi poetė, Lietuvos lakštingala, kuriai visada kliuvo nuo dešinio kelio politikų (vaidina Gabrielė Ramoškienė - animacinių filmų režisierė)

 

 

MARIJA GIMBUTIENĖ Pasaulinio garso mokslininkė - lietuvė išeivė, gyvenusi JAV, archemitologinio metodo pradininkė, tyrinėjusi Europos praeitį ir pagrindusi Senosios Europos, kurioje vyravo harmoninga ir taikinga moteriška kultūra, būvimą (vaidina Angelė Šarlauskienė - humanitarinių mokslų daktarė

 

 

LORETA ASINAVIČIŪTĖ Mergina, sutraiškyta rusų okupantų tanko 1991 m. Sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto (vaidina Joana Butėnaitė, psichologijos magistratė)

 

 

Po vaidinimo Laiko tėkmės atlikėjas, ilgametis Pilaitės viceseniūnas Vladislavas Užpolevičius stebisi tokiomis praeityje LDK platybėmis, o M. Gimbutienės vaidmens atlikėja, A. Šarlauskienė, prisimindama savo heroję, prisiminė jos priekaištus Lietuvos vyrijai, nesugebėjusiai ateities kartoms išsaugoti šios teritorijos 4/5 žemių

 

 

Pagrindinio scenografinio akcento - LDK žemėlapio - autorius fofomenininkas Juozas Valiušaitis

 

 

 

 

 

Dažniausiai liekantis už kadro Pilaitės bendruomenės vicepirmininkas Vytautas Pelakauskas, nes su vaizdo kamera rankose tampa uoliu šios bendruomenės renginių įamžintuoju, šį kartą nesusilaikė ir pats neįsiamžinęs su Salomėjos Nėries vaidmens atlikėja Gabriele Ramoškiene

 

 

Parengė Angelė Šarlauskienė