PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Pilaitė: praeitis, dabartis, ateitis

 

Anotacija: Pateikiamos pačios įvairiausios žinios nuo seniausių laikų apie naujausią Vilniaus mikrorajoną Pilaitę. Jos aprėpia šios vietovės ir jos apylinkių geografijos, istorijos, demografijos, administracijos, verslo, kultūros ir švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų, čia gyvenusių ir gyvenančių iškilių asmenų informaciją. Čia skelbiami Pilaitės gyventojų 2002-2003 metų sociologinės apklausos rezultatai. Paaiškinami šio mikrorajono gatvių, alėjų pavadinimai, susiję su šia vietove bei Mažosios Lietuvos (Klaipėdos krašto) autentiškais vietovardžiais bei iškilių žmonių vardais.

 

Akimirkos iš knygos "Pilaitė: praeitis,dabartis ir ateitis" pristatymo, vykusio 2003 m. spalio 16 d. Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos aktų salėje

 


(Nuotraukoje Pilaitės bendruomenės pirmininkė J. Gadliauskienė, knygos autorė A. Šarlauskienė,

Pilaitės viceseniūnas V. Užpolevičius)

 

 

Kalba dr. Angelė šARLAUSKIENĖ, šios knygos autorė: Kai maždaug prieš metus mes rinkomės į šią salę ieškoti sprendimų kaip išsaugoti Pilaitės mišką, negalvojau, kad šiandien pristatysime čia knygelę apie Pilaitę. Kad tokia reikalinga, suprasta praėjusių metų pabaigoje. Ji sumanyta kaip bendro Pilaitės bendruomenės ir Žaliujų judėjimo organizacijos projekto dalis. Šį projektą palaikė ir parėmė Regioninio aplinkos centro Centrinei ir Rytų Europai Biuras Lietuvoje. Jam, matyt, pasirodė, kad mūsų iniciatyvos reikšmingos. Todėl joms pritarė. Iš pradžių buvo nuspręsta, kad knygelė turėtų siekti apie 40 puslapių. Man buvo patikėta garbinga užduotis juos prirašyti. Kai susipažinau su publikuotais ir nepublikuotais šaltiniais, supratau, kad norint kiek išsamiau
pristatyti šį mikrorajoną, tokia apimtis bus per maža. Nudžiugau, kai buvo leista dvigubai išplėsti jos apimtį, tačiau teko perpus sumažinti tiražą. Didžiausias dėmesys buvo skirtas labai gyvenimiškiems dalykams. Kiek įmanoma glaustai pristatyti Pilaitės bei jos kaimiškų vietovių istoriją, apžvelgti šio mikrorajono problemas, apibendrintai pristatyti nevyriausybines organizacijas, kad būtų žinoma, kad tokios egzistuoja, kokia jų veikla. Nutarta leidinyje pristatyti visų gatvių pavadinimus bei glaustai pateikti Mažosios Lietuvos – Klaipėdos krašto - dabartinio Kaliningrado srities – istoriją, kad būtų žinoma kuo šis kraštas svarbus Didžiajai Lietuvai, nes Mažosios Lietuvos kai kurių vietovių autentiškais pavadinimais ir jame gyvenusių iškilių žmonių asmenvardžiais pavadintos mūsų mikrorajono gatvės.


Kas man buvo naujo ir neįprasto rengiant šią knygelę? Supratau, Pilaitė turi garbingą praeitį, nemažai iškilių žmonių čia gyveno praeityje bei dabar čia gyvena. Nemažai įvykių čia buvo pirmiausia ir ne tik pirmiausia Lietuvoje, bet ir Europoje. Kas rašant knygelę buvo įprasta? Negalima pasitikėti net akademiniais darbais, enciklopedijomis, o juolab, populiaria spauda. Klaidingi faktai antrinami, nes pasitikima autoritetais giliau jų nepatyrinėjant. Reikia būti labai akyliu, kad mergaičių nepavadintum berniukais.Vienu momentu buvau ne tokia akyla. Taip mūsų ketvertuko mergaitė Dominyka iš Latukų šeimynos buvo priskirta prie berniukų.


Ko siekiau ir kas man nepavyko? Iki galo išsiaiškinti pirklių Pimenovų, kuriems iki Antrojo pasaulinio karo, o ne iki Pirmojo pasaulinio karo, kaip rašoma ir dabar, ir kuriems ne tik priklausė Pilaitė, bet vieni didesnių Vilniaus namų bei nemaži žemės plotai, genelogijos, nors teko bendrauti su Pilaitėje gyvenusio vieno iš šių ponų vežiko anūke.
Nepavyko niekaip surasti ir nustatyti anksčiau gyvenusios autorės ir rašiusios apie Pilaitę knygelės, kurią neseniai knygyne matė ir net skaitė kai kurie žmonės. Gali būti, kad tai čia kurį laiką gyvenusios pasaulinio garso lenkų rašytojos Zofijos Nalkovskos dienoraščio vertimo į lietuvių kalbą dalis. Nepavyko jos surasti net bibliotekoje, kuriai pavesta tokius leidinius saugoti bei apie juos informuoti duomenų bazėje. Gal kas iš sėdinčių salėje apie panašią knygelę žinote, gal skaitėte? Atsiliepkite. Be kitų žmonių pagalbos ir ankstesniųjų autorių darbų apie Pilaitę nebūčiau galėjusi apibendrinti šios vietovės įvairiausių reikalų. Be galo dėkinga Pilaitės seniūno pavaduotui Vladislavui Užpolevičiui už medžiagą ir patarimus. Dėkinga Žvėryno bendruomenės pirmininkės pavaduotojui, garsiam operatoriui Vytautui Damaševičiui, Alzheimerio ligos Eugenijos ir Leonido Pimonovų vardo fondo pirmininkui Kęstučiui Mozeriui už žinias apie Lietuvos sentikius-pirklius Pimenovus ir visiems kitiems, kurie atsakinėjo į mano klausimus bei skaitė knygelės juodraštį. Dėkinga ir šios knygelės maketuotojui Aleksandrui Sitnikovui, kuris dykai net du kartus ruošė jos maketą bei iliustracijas.Šis leidinukas jau susilaukė žurnalistų dėmesio. Apie jį turėjo būti parašyta dar vasarą “Vilniaus žiniose“, tačiau dėl finansinių sunkumų šio laikraščio leidimas sustabdytas. Nežinia ar laikinai, ar visam laikui? Straipsnį jame rengė žurnalistė Jolanta Tamošaitytė. Regis, tokio pobūdžio leidinukas pirmas daugiabučių mikrorajonų istorijoje. Tai kaip ir mini enciklopedija. Yra leidinukų apie Užupį, Antakalnį, gal ir kitus mikrorajonus. Paminėtuose daug paveiksliukų, bet mažai teksto. Mūsų knygelėje atvirkščiai. Taupėme lėšas bei norėjosi, kad jis būtų kuo informatyvesnis, ne tik paveikslėliai ir kiek galima didesnio tiražo. Gausiai iliustruotų leidinių savikaina ženkliai aukštesnė. Po kurio laiko, šis leidinukas pasens. Atsiras naujos įstaigos, bendruomenės, kitokios problemos bei jų sprendimo siūlymai. Tačiau kas knygelėje užfiksuota bei apibendrinta liks istorijai ir jūsų atmintyje. Kiek įstengsime Pilaitės mikrorajono iškilesnius įvykius fiksuosime tik pradėtoje kurti Pilaitės bendruomenės svetainėje internete.Tačiau internetas ne visiems dar prieinamas. Ypač pagyvenusio amžiaus žmonėms. Jie tebėra dar labai žingeidūs. Manau, kad jiems šis leidinukas labai pravers.

*

 

Po autorės knygelės apie Pilaitę pristatymo sekė aktoriaus Ferdinando Jakšio skaitomos ištraukos iš knygos "Pilaitė: praeitis, dabartis, ateitis";


 Albino Antanaičio (Lietuvos Šekspyro) dainuojamoji poezija, kuria atlieka pats autorius:

 

 

Po šio atlikėjo sekė solistės Vidos Valuckienės ir akomponuotojo Arūno Staškaus pasirodymas, po kurių pasirodymo prasidėjo vardiniai apdovanojimais knygomis.

 

VARDINIAI APDOVANOJIMAI:


Kalba A. ŠARLAUSKIENĖ: Jei šiandien galime matyti vis gražėjančią Pilaitę, turime dėkoti abiejų kadencijų Pilaitės seniūnams ir jų pavaduotojams bei visiems kitiems seniūnijoje dirbantiems. Nors ir nepavyko padaryti dabartinio seniūno, gerbiamo Albino Šniro, aktyviu priešgolfininku, bet jis yra nepralenkiamas Pilaitės administratorius. Prižiūri, kad čia nebūtų palaida bala. O balų mūsų krašte apstu . Apdovanojame mūsų seniūną šia knygele ir linkime, kad jis dar daug metų būtų tvirtos rankos seniūnas. Anarchija prie gero nepriveda.

Pilaitės seniūnija nebūtų tokia spalvinga renginiais ir iniciatyvomis, jei čia dažnai ir po darbo netriūstų Pilaitės seniūno pavaduotojas Vladislavas Užpolevičius. Jam patikime aštuoniolika dar niekam nepaskirtų šios knygelės egzempliorių. Tikimės, kad jis jas laiku ir tinkamiems žmonėms padovanos. Manome, kad juos sklaidys ne tokie dar žali valdymo reikaluose kaip mes. Tokia knygele tiesiogiai įteikta mūsų dabartiniam prezidentui Rolandui Paksui. Dedikuota ji ir Vilniaus merui Artūrui Zuokui.

Daug puikių žmonių gyvena Pilaitėje. Kiekvienam jų galėtume padėkoti vien už tai, kad čia gyvena. Būryje gyvenant jaukiau. Žmonės nuo pat savo pradžios buriasi. Todėl nieko nuostabaus, kad ir Pilaitėje gausėja bendruomenių pagal įvairius interesus. Dėkingi visiems į jas susibūrusiems, kurie kažką jose nuveikia bei kažko tikisi iš tokių susibūrimų. Pradėsime nuo pačių garbingiausių gyventojų Pilaitėje. Pilaitės bočių centro. Kad jis toks yra Pilaitėje, dėkingi jo ilgamečiam ir dar labai veikliam žmogui Pranui Reikai. Apdovanojame ir Neįgaliųjų draugijos Pilaitėje pirmininką Bronių Zabulėną.
Dėkojame Pilaitės Pagyvenusių žmonių centro koordinatorei Irenai Orvidienei už rūpestį, kad šio gyvenimo tarpsnio žmonės gali turiningai leisti laiką bei bendrauti tarpusavyje.

Dėkojame į Pilaitės pagyvenusių žmonių centrą besirenkantiems patiems aktyviausiems, išradingiausiems lankytojams ir įteikiame leidinį "Pilaitė: praeitis, dabartis, ateitis":

1. Michaliną Bankauskienę
2. Vitą Bernatonytę
3. Vladimirą Chabane
4. Vytautą Češūną
5. Vandą Daroškevič
6. Janiną Gricienę
7. Juzefą Kazimieraitienę
8. Vidą Kekužienę
9. Aloyzą Vidimantą Lapėną
10. Kristiną Martinaitienę
11. Šviesios atminties Jono Masiulionio žmoną
12. Leoną Montrimą
13. Mariją Petrovič
14. Petrą Plumpą
15. Marijoną Petrauskienę
16. Adelę Petrošiūtę
17. Algimantą Šukį
18. Vladą Rūtą
19. Eleną Vilkinienę.

 

Knygelė skiriama ir jaunuomenei. Pilaitės “Diskomo” vienam iš įkūrimo iniciatorių Povilui Lėckui.
Knygelėmis apdovanojami: Pilaitės vidurinės mokyklos direktorius Zotikas Popovas ir jo pavaduotojos ugdymui: Jovita Ragauskaitė ir Vita Nedzveskaitė.

Keturi egzemplioriai perduodami šios mokyklos bibliotekai.
Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos direktorius Eugenijus Manelis jau apdovanotas knygele tik jai pasirodžius dar vasarą.
Keturi egzemplioriai perduoti ir Martyno Mažvydo mokyklos bibliotekai. Mokyklos direktoriui dėkojame už galimybę rinktis šioje jaukioje salėje, bei už paskolintą vertingą medžiagą rengiant šį leidinuką.
Šiandien Pilaitė nebūtų spalvingesnė be Vilniaus Sveikuolių klubo “Gilužis’. Apdovanojame jo įsteigimo iniciatorę ir vadovę Genovaitę Meškelienę. Dėkojame už entuziazmą ir šilumą. Už ypatingą aktyvumą grūdinant kūną ir sielą apdovanojame šiuos sveikuolius:
1. Rūtą Čiutienę
2. Gražiną Kviklienę
3. Nijolę Černiauskaitę
4. Genę Slavinskienę
5. Stanislovą Ulinską
6. Nijolę Staškevičiūtę


Norėtume padėkoti Pilaitės bendruomenės narei arba tiesiog nuosavai žurnalistei Genovaitei Grušienei už triūsą vaizdais įamžinant mūsų bendruomenės svarbesnes akimirkas. Ji papildo mūsų knygelę vaizdiniais kitokiame formate. Dalis jos filmuotos medžiagos rodyta per Pilaitės kabelinę televiziją, kita rengiama parodyti artimiausiu metu. Knygelė įteikiama Pilaitės bendruomenės finansinių reikalų ekspertei ir tvarkytojai Lilijai Šerlat.
Knygele apdovanojama Pilaitėje ir kitur vykstančių folkloro švenčių siela, akordeonistė, ilgametė vaikų muzikinio lavinimo pedagogė ir daugiavaikė mama Alma Vadeišienė.
Apdovanojama Pilaitės municipalinių namų (Tolminkiemio g. 17, 19) gyventojų teisių gynimo tarybos įgaliotinė Leonarda Radzevičienė.
Po pasirodymo knyga apie Pilaitę apdovanoti: aktorius ir režisierius Ferdinandui Jakšys, solistė Vida Valuckienė ir akomponentas Arūnas Staškus, Dainuojamosios poezijos atlikėjas Albinas Antanavičius.

 

IŠTRAUKOS

 

 

 

Parengė Angelė Šarlauskienė