PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Užgavėnės

 

Išrinktos gražiausios Pilaitės Užgavėnių kaukės:

 

 

Lyrikės

 

 

Būrėja ir maištininkė

 

 

Tauta gyva, kol prisimena savo šventes. Kai jų nebeprisimena, ji niekuo nuo kitų neišsiskirianti darboholikų karta. Norėdami parodyti, kad tokie neesame, ėmėme organizuoti Užgavėnes. Labai džiaugdavomės, kad per Užgavėnių dieną būdavo prisnigta. Tada ir mes turėdavome ką veikti. Varydavome persirengę įvairiausiais tų senų laikų Lietuvos gyventojais, ir žinoma, labai pergyvendavome, kai ji po kurio laiko, kai Pavasariui laikas reikšti savo pozicijas, imdavo ir sugrįždavo. Kaip mes tą darėme iliustruojame nuotraukomis. Kadangi per 2008 m. Užgavėnes žiemos jau nebebuvo, tai neturėjome, ką ir varyti iš kiemo. Pro langus stebėjome, kaip greitai sudegė iš nuo Naujamečio palikusių eglučių laužas, nes mes didelio laužo, kaip anksčiau nesukrovėme. Jei pamenate, per mūsų rengiamas Užgavėnes jis ilgokai rusendavo. Pasitaikydavo, kad iki pat ryto. Bet regis žiema šiais 2009-aisiais metais ruošiasi su mumis pasigalynėti, tad visi, kas netingite rinkitės prie tos didžiaisiais mūsų laužais pažymėtos vietos n ir išginkite žiemą iš kiemo. Prisimename 2007 m. Žiemos iš kiemo išvarymui buvome pasikvietę folklorinis ansamblį "Raskila" ir nelygioms grumtynėms su šia atklydėle iš Šiaurės subūrę vietos bildukų ir raganų pajėgas. Žinoma daugiausia Žiemos varytojų iš kiemo supuola, kada arkliai su žirgais pasirodo. Raitam ir važiuotam Žiemą iš kiemo varyti vieni niekai. Net trejas Užgavėnes iš eilės taip Žiemą iš kiemo išvarinėjome. Ar nesmagu buvo ją varyti iš kiemo? Ar neprisimenate?

 

Persirengėlius vaišėmis malonina Pilaitės viceseniūnas V.Užpolevičius

 

 

Iš Morės lieka baigiančių užgesti pelenų krūvelė

 

 

Klerkinant armoniką ne tik linksmiau, bet ir šilčiau

 

 

Kerinčios akimirkos iš Užgavėnių švenčių Pilaitėje (nuotraukos J. Šarlausko)

 

 

Kerinčios akimirkos iš Užgavėnių švenčių Pilaitėje (nuotraukos J. Šarlausko)

 

 

 

Parengė Angelė Šarlauskienė