PILAITĖS BENDRUOMENĖ

Pilaitėje kai kam taip pat šventas Laisvės gynėjų atminimas

2017-01-11

 

(Nuotr. Aldonos Katilienės)

 

Kai kam 1991-ųjų sausio 13-osios naktis – įsimintiniausias Lietuvos Laisvės apgynimo žygdarbis per visą Lietuvos, kaip krikščioniškos valstybės, gyvavimo tūkstantmetį. Kai kam tai tik iš lūpų ar žiniasklaidos platinami kažkada vykusios politinės sumaišties atgarsiai. Kai kam ši naktis vis dar gyva širdyje. Pačioje Pilaitėje gyveno išties įstabaus Lietuvos žmonių susitelkimo apginti savąją Laisvę gyvas liudytojas. Ne tas, kuriam nuo pabūklų salvių sprogo ausies būgnelis. Ne tas, kuriam po streso, pajutus į veidą tikrą mirties alsavimą, netrukus išsivystė infarktas ar ištiko insultas. O tas, kurio kojos pajuto tikrąjį okupantų tanko vikšrų svorį. Ir tas, kuris nereikalavo už tai jokių išskirtinių teisių, tik kukliai ištardavo: „Buvau vienas iš daugelio tą sausio 13-osios naktį atsiradęs prie televizijos bokšto“. Tai buvęs Vo „Pilaitės bendruomenė narys“, miręs nuo sunkios ligos nesulaukęs 60-ties, bet negavęs iš medikų tinkamesnės pagalbos, nors ji ir priklausė, kad palengvėtų nepakeliamos fizinės kančios iškeliaujant į anapusybę. Tai ANTANAS SAKALAUSKAS (1952 09 18 - 2010 10 08). Ir tada JIS nekeiksnojo nors ir tokios LAISVĖS iškovojimų. Iki paskutinio atodūsio liko ištikimas Lietuvos LAISVEI ir JOS siekiams. Prie jo namų Pilaitėje, Isruties g. Nr. 8, Vo „Pilaitės bendruomenė“  iniciatyva 2012 metais atsirado atminimo lenta, o netoliese – liaudies menininko Prano Petronio skulptūra. Ji vaizduoja ranka galvą pasirėmusį ir susimąsčiusį amžinai istorinių kataklizmų kamuojamą Lietuvos gyventoją – Rūpintojėlį. Tokiu buvo ANTANAS SAKALAUSKAS, užauginęs penkis vaikus, kurių ne vienas žinomas Lietuvos meno pasaulyje, savo šeimoje priglobęs du augintinius. Jo įnašui į Lietuvos Laisvės apgynimo 1991-aisiais istoriją paviešinti Pilaitės gimnazijoje įrengtas stendas. Sausio 13-osios nakties proga Lietuvoje organizuojamas ne vienas šios didžiosios Lietuvos LAISVĖS apgynimo dramai prisiminti skirtas renginys (http://www3.lrs.lt...). Kiekvienas galime juose sudalyvauti, o gyvenantys Pilaitėje prie ANTANUI SAKALAUSKUI skirtos skulptūros visiems Laisvės gynėjams uždegti atminimo žvakelę. Jei kai kam tai sunkiai įgyvendinama užduotis – liktų prisijungti prie jau 9 metus vykstančios akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir sausio 13-ąją (penktadienį), 8 valandą ryto, savo languose įžiebti simbolinę ugnelę.

 

Parengė Pilaitės kronikininkė Angelė Šarlauskienė

 

Trys karaliai pasibeldė ir apšerkšnijusios Pilaitės vartus

2017-01-05

 

(Nuotr. Paolos Senesi paveikslas)

 

Apsisuko metų ratas ir Pilaitėje. Trys karaliai beldžiasi į Pilaitės šį kartą gausiai apšerkšnijusius vartus ir spragsint stipresniam šaltukui. Bet jei mokėsime išmintingai gyventi ir ūkiškai tvarkytis, nei rūsti žiema, nei kylančios kainos ar prognozuojama didesnė infliacija mūsų būties ženkliau nepablogins. Ką gi trys karaliai (karaliais jie pradėti vadinti nuo viduramžių; tiksliau tai išminčiai iš Rytų šalies stebėdami naktinį dangų ir pamatę ryškią žvaigždę, ją susiėjo su Atpirkėjo užgimimu, tad išsiruošė Jo pasveikinti) – nešasi rankose? Nešasi ne po daug, – po vieną daiktą. Ne bet kokį daiktą, – laikomą ypatingu. Taigi trys išminčiai: Kasparas, Melchioras ir Baltazaras išsiruošdami aplankyti tik gimusį Kūdikėlį Jėzų, kiekvienas su savimi pasiėmė tuo metu po labai brangią dovaną. Kasparas (vardas reiškia Lobio šeimininką) – smilkalus, kurie naudoti išvalyti užsiteršusią aplinką, Kasparas (Karalių sergėtojas) – mirą, smilkytą šventose apeigose, o Melchioras (atstovaujantis patį Karalių) – auksą (siejamą ne tik su išmintimi, bet ir pritekliumi), leidosi į tolimą kelionę. Belieka tikėtis, kad trys karaliai, apsilankę Pilaitėje, šias dovanas patikės kiekvienam iš mūsų. O mes individualiai ir bendruomeniškai sutvirtėsime, nes mokėsime tinkamai tokiomis dovanomis pasinaudoti ir jomis pasidalinti.

 

Parengė Pilaitės kronikininkė Angelė Šarlauskienė

 

Naujienų archyvas 2016 m.

Naujienų archyvas 2015 m.

Naujienų archyvas 2014 m.

Naujienų archyvas 2013 m.

Naujienų archyvas 2012 m.

Naujienų archyvas 2011 m.

Naujienų archyvas 2010 m.